Phân biệt & cách dùng a an the trong tiếng Anh | Bài tập ví dụ

A/an/the là những mạo từ trong tiếng Anh được sử dụng hầu hết trong mọi câu hội thoại tiếng Anh. Đây đều là những từ chỉ một vật gì, một cái gì đó, một hiện tượng, đối tượng nào đó nhưng lại có cách dùng hoàn toàn khác nhau mà có lẽ nhiều người vẫn còn đang nhầm lẫn. Trong bài viết này chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt sự khác nhau và cách dùng a an the như thế nào là chính xác. Để hiểu rõ hơn, chúng tôi sẽ đưa ra bài tập ví dụ về mạo từ a an the có đáp án để các bạn tiện theo dõi. 

Phân biệt a an the

Trước tiên tôi sẽ giải thích cho các bạn biết mạo từ là gì? Mạo từ là những từ được đứng trước danh từ hoặc cụm danh từ nhằm mục đích cho biết danh từ hay cụm danh từ ấy đang nói đến đối tượng nào. Đối tượng được nhắc đến có được xác định hay không, đó là đối tượng cụ thể hay chỉ nhắc đến chung chung. 

cách dùng a an the
Phân biệt & cách dùng a an the trong tiếng anh

Các mạo từ a an the trong tiếng anh được chia thành hai loại:

– Mạo từ không xác định: a/an. 

Mạo từ không xác định a an là mạo từ được đặt trước một danh từ hay cụm danh từ không xác định. Danh từ không xác định là gì? Danh từ không xác định chính là danh từ lần đầu tiên xuất hiện trong ngữ cảnh của câu nói.

Ví dụ:

  • I have an apple (Tôi có một trái táo).
  • I am a doctor  (Tôi là bác sĩ).

– Mạo từ xác định: the

Mạo từ xác định the được đặt trước danh từ hoặc cụm danh từ xác định. Danh từ/cụm danh từ xác định là những danh từ đã được nhắc đến trong câu. Hoặc là những người trong cuộc hội thoại đã ngầm hiểu với nhau thông qua giao tiếp. 

Ví dụ minh họa: He is the only child in the family  (Anh ấy là con một trong gia đình).

Cách dùng a an the trong tiếng Anh

Vì a an the là những mạo từ khác nhau nên cách dùng cũng có sự khác biệt. Nếu nhiều bạn còn chưa phân biệt được khi nào dùng a an the cho phù hợp, chúng tôi sẽ giúp bạn phân biệt cách dùng a an the ngay sau đây. 

cách dùng a an the
Cách sử dụng a an the

Bài viết tham khảo: Danh từ là gì? Có những loại danh từ nào? Ví dụ minh họa

Cách dùng a an

Sau đây là các trường hợp mà phải sử dụng mạo từ không xác định a an:

– Sử dụng mạo từ a an trước danh từ số ít đếm được.

Ví dụ minh họa: She bought a book yesterday. (Cô ấy đã mua một cuốn sách ngày hôm qua).

– Dùng a an đứng trước một danh từ để bổ ngữ cho danh từ đó, như một thành phần phụ.

Ví dụ minh họa: He was a famous singer. (Anh ấy từng là một ca sĩ nổi tiếng)

– Dùng trong các trường hợp là thành ngữ chỉ lượng nhất định. Bao gồm: a lot, a quarter, a couple, a hundred,…

Ví dụ minh họa: We have a lot of money

* Lưu ý những trường hợp không dùng mạo từ a/an

– A/an không dùng cho danh từ số nhiều.

Ví dụ: Dùng a cat (không dùng a cats)

– A/an không dùng kèm với danh từ không đếm được hay những danh từ mang tính trừu tượng.

Ví dụ:

  • Không dùng a money
  • This math problem is difficult (Bài toán này khó).

– Không dùng a/an để nói về các bữa ăn trong ngày nếu không có các tính từ đứng trước để bổ ngữ cho danh từ đó.

Ví dụ:

  • I have lunch with my colleagues (Tôi ăn trưa cùng đồng nghiệp).
  • I have a good lunch with my colleagues (Tôi có một bữa trưa ngon miệng cùng đồng nghiệp).
cách dùng a an the
Các trường hợp dùng a an

Cách dùng the

Trong tiếng Anh, mạo từ the thường được sử dụng trong những trường hợp sau đây:

– Dùng the đứng trước một sự vật hiện tượng, hay nhóm sự vật hiện tượng (được xem là) duy nhất.

Ví dụ: The noon, the sun, the earth, the world,…

– Đứng trước một danh từ mà danh từ này đã được nhắc đến trước đó trong cuộc hội thoại.

Ví dụ: She has a dog. The dog is so cute. (Cô ấy có một con chó. Con chó ấy rất dễ thương).

– The được dùng đứng trước một danh từ chỉ đồ vật đặc trưng mà cả người nói và người nghe đều hiểu.

Ví dụ: My mother is watering flowers in the garden. (Mẹ tôi đang tưới hoa ngoài vườn).

– Dùng the trong trường hợp câu so sánh nhất.

Ví dụ: I am the best (Tôi là nhất).

– Dùng the để chỉ một nhóm đối tượng cụ thể.

Ví dụ: The young (người trẻ), the rich (người giàu). the children (trẻ con),…

– Cấu trúc The + danh từ + of + danh từ

Ví dụ: The North of Korea (Bắc Hàn Quốc)

– Cấu trúc The + danh từ số ít dùng để chỉ một nhóm đồ vật, con vật.

Ví dụ: The fast-food is more and more prevalent around the world (Thức ăn nhanh ngày càng phổ biến trên thế giới).

– Dùng the trước các danh từ về biển đảo, sông suối, sa mạc, tên số nhiều của các quốc gia.

Ví dụ: The Red river (sông Hồng), the Atlantic (Đại Tây Dương),…

cách dùng "the" trong tiếng anh
Các trường hợp dùng the trong tiếng anh

* Lưu ý trường hợp không dùng mạo từ the

– Không dùng the cho trường hợp danh từ số nhiều chung chung, không cụ thể và danh từ không đếm được.

Ví dụ:

  • I like cats
  • Apples are good for health

– Mạo từ the không được dùng đứng sau các tính từ sở hữu.

Ví dụ: My friend  (không phải my the friend).

– Sau danh từ sở hữu cách không dùng the.

Ví dụ: The man’s wife (không phải the wife of the man)

– The không được dùng cho tên gọi các bữa ăn.

Ví dụ: We take a break for dinner (Chúng ta nghỉ tay để ăn tối).

– The không dùng trong các trường hợp mà danh từ được nhắc đến một cách chung chung như chơi thể thao, các mùa trong năm, phương tiện đi lại,…

Ví dụ:

  • I go to school by bus (Tôi đến trường bằng xe buýt).
  • I go to bed at 10 p.m (Tôi đi ngủ lúc 10 giờ tối).

Bài tập về cách dùng mạo từ a an the có đáp án

Mạo từ a an the được sử dụng trong những trường hợp hay bối cảnh khác nhau. Vì vậy, để biết cách sử dụng a an the như thế nào cho đúng thì điều đầu tiên bạn cần nắm là xác định đúng ngữ cảnh, xác định được danh từ và các tiền tố hậu tố của danh từ. Sau đây chúng tôi sẽ đưa ra một vài ví dụ đơn giản để giúp bạn hiểu rõ cách sử dụng mạo từ a an và the trong tiếng Anh. 

Câu 1: _____ woman who is cooking is my older sister. You met her before at my birthday party last year.

A. A

B. An

C. No article

D.The

Câu 2: _____ Sharks are known as the king of the sea. They scare every living thing in the water, but sometimes cause accidents to humans.

A. A

B. The

C. An

D. No article

Câu 3: _____ pair of lovers enjoying a romantic evening on _____ yacht. 

A. The/the

B. The/ a

C. A/the

D. A/A

Câu 4: Our family often has dinner and movies together on _____ weekend. 

A. A

B. The

C. An

D. No article

Câu 5: _____ third of my income goes to charity because I always want to help many poor people in life. 

A. A

B. An

C. The

D. No article

Đáp án

1-D; 2-B; 3-C; 4-B; 5-A

Bài viết tham khảo: Thả thính là gì? Những câu thả thính khiến crush “gục ngã”

Trên đây là những kiến thức tổng hợp về mạo từ a an the và cách dùng a an the sao cho đúng. Qua bài viết này mong rằng các bạn đã có thêm cho bản thân những kiến thức sâu hơn về a/an/the và cách để phân biệt a an the cũng như là biết được khi nào dùng chúng. 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *